Technologie

Lidé dnes nemají čas čekat týdny či měsíce na operaci, říká MUDr. Roman Fraško, Ph.D., z Kliniky GHC Praha

Publikováno: 10. 11. 2018
Autor: MUDr. Roman Fraško, Ph.D.
Foto:
logo Sdílet článek

V současnosti lze laparoskopicky provádět prakticky všechny myslitelné zákroky v dutině břišní, záleží pouze na přístrojovém vybavení a zkušenostech operujícího chirurga a vlastně celé operační skupiny.

Laparoskopie představuje techniku, kdy je operace realizována prostřednictvím vstupů přes stěnu břišní, takzvanými porty. Těmi jsou do dutiny břišní zaváděny optika a nástroje používané k operaci. Laparoskopie je pro nemocné výhodná z mnoha důvodů. Umožňuje lepší přehled o všech orgánech v dutině břišní, tedy i případnou detekci takzvaných vedlejších nálezů, které nebyly v rámci předoperačního ultrazvukového či například CT vyšetření zjištěny. Dále je díky silně zvětšenému obrazu operovaných orgánů možné operovat výrazně přesněji, a tedy i citlivěji k tkáním. To vede ke kratší době rekonvalescence po operaci a menším pooperačním bolestem. Možnosti vzniku pooperačních komplikací, které vznikají v ranách při klasické operační technice, jsou minimalizovány. Stejně tak i případný vznik kýly v pooperační jizvě. „Nezanedbatelné je také výrazně příznivější kosmetické hledisko,“ upozorňuje MUDr. Fraško.

Na Klinice GHC Praha jsou operační zákroky realizovány v režimu jednodenní chirurgie, kdy je pacient přijat a připraven k operaci během jednoho dne, a tentýž den je zákrok proveden. Noc stráví klient na lůžku pooperačního oddělení, kde o něho pečuje zdravotní sestra a službu konající lékař. Následující den, podle stavu nemocného, je propuštěn do domácího ošetřování. 

Indikaci k výkonu provádí po domluvě s klientem chirurg v rámci vyšetření před operací a poté je domluven termín zákroku, který běžně nepřesahuje dobu jednoho týdne od vyšetření. „Lidé dnes nemají čas čekat týdny či měsíce na operaci, čas je cenná devíza,“ říká MUDr. Fraško. Naprostá většina operací prováděných na Klinice GHC Praha se týká plastiky tříselných, bráničních a jiných kýl, dále pak odstranění žlučníku, slepého střeva, diagnostické laparoskopie či rozrušení srůstů. 

„Naše operační sály disponují nejmodernějším zařízením světového leadera v oblasti zobrazovací techniky a v oboru miniinvazivní chirurgie,“ zdůrazňuje MUDr. Fraško. Chirurgové v GHC, kteří zákroky provádějí, jsou domovem na největších fakultních pracovištích v Praze a jejich erudice společně s tradičně vysokým standardem lůžkové péče, individuálně domlouvanými a krátkými termíny k operaci, jsou zárukou spokojenosti klientů.


MUDr. Roman Fraško, Ph.D.

MUDr. Roman Fraško, Ph.D. vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2014 ukončil postgraduální studium biomedicíny, obor Experimentální chirurgie.

Od roku 1999 působí jako chirurg na 1. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK a od r. 2017 zároveň jako obecný chirurg na Klinice GHC Praha. Má atestaci I. stupně v oboru chirurgie a atestaci ze všeobecné chirurgie, tzv. evropskou atestaci. Od r. 2004 působí jako odborný asistent na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

Absolvoval letní studijní stáž na chirurgickém oddělení nemocnice Guy´s and St. Thomas´s hospital, University of London, UK a stáž ve výzkumném centru Richard Wolf Academy, Knittlingen, Německo.

Mohlo by vás zajímat

Více článků