Business

Jiří Krejča: CETA nám otvírá velké možnosti

Publikováno: 12. 1. 2019
Autor: Lubor Winter
Foto: Shutterstock.com, Vladan Krumpl
logo Sdílet článek

Česko a Kanada nejsou strategickými ekonomickými partnery, naše ekonomické vztahy se však rychle rozvíjejí. Jak jim pomoct? Také o tom jsme hovořili s Jiřím Krejčou, prezidentem Kanadské obchodní komory v ČR.


Čeští podnikatelé se prý do Kanady moc nehrnou. Hrnou se ti kanadští do Česka? 

Nehrnou. Česko je pro běžného Kanaďana malá země. Vnímá spíš Evropu jako celek, Evropskou unii a velké evropské země, přičemž vstupní branou do Evropy je pro většinu Kanaďanů Velká Británie. 

Kanadsko-evropské vztahy se teď rozvíjejí mimořádně dynamicky, což souvisí především s dohodou o volném obchodu CETA mezi Kanadou a EU, která je už více než rok v platnosti. Je to skutečně silný hnací motor rozvoje našich vztahů, a to nejen obchodních. Došlo k odstranění všech celních bariér, zjednodušil se pohyb pracovních sil, vzájemně si uznáváme patenty a certifikace… 

Kanada je bezpochyby velmi zajímavý trh. Proč na něj necílí více českých podnikatelů?

Čeští podnikatelé jsou zvyklí na určitý způsob podnikání a najednou přijedou do země, kde je to jinak. Řada velkých českých firem v Kanadě neuspěla a jejich manažeři to samozřejmě svádějí na Kanaďany – že si chrání svůj trh a svá pracovní místa, proto prý nemohli ve výběrových řízeních vyhrát. Ale znám několik konkrétních případů jak z české, tak z kanadské strany a většinou za neúspěch může český podnikatel, který nepochopil, že v Kanadě se prostě podniká jinak. 

Na co konkrétně se tedy má český exportér nebo investor připravit, když chce dělat byznys v Kanadě?

V první řadě na tvrdou konkurenci. Kanada je volným trhem s transparentním způsobem podnikání, kde rozhoduje hlavně poměr kvality a ceny. Je naprosto mylná představa, že pošlete katalog svých výrobků nějakému potenciálnímu odběrateli do Kanady a ten že si některé z vašich výrobků vybere a koupí. Musí dojít k osobnímu kontaktu, kdy své výrobky nebo služby řádně představíte. To je velmi důležité. Kanaďané čekají profesionálně propracovanou prezentaci s konkrétními užitečnými informacemi. Nestojí o obecné informace, kterými chcete ohromit svět. Musejí z vaší prezentace snadno pochopit, proč by si měli vybrat zrovna vaši firmu, váš výrobek, vaši službu. 

A co je také zásadní – nemůžete očekávat, že cílem vašeho exportu se stane Kanada jako celek. Je vhodné zaměřit se na konkrétní provincii. Kanadské provincie mají velkou míru samostatnosti. Není to jako systém našich krajů, provincie mají často své vlastní zákony, předpisy, normy... A rozdíly se týkají právě hlavně obchodu, služeb, dovozu a vývozu. Pokud tedy chcete exportovat do Kanady, je třeba věc konzultovat s někým, kdo se v reáliích Kanady vyzná a kdo vás nasměruje na konkrétní provincii, kde je největší pravděpodobnost, že najdete obchodního partnera. 

Co kanadští podnikatelé? Jsou připraveni na to, jak se dělá byznys v Česku?

To je dané hlavně tím, zda je to velká nadnárodní firma, která si může dovolit založit tady pobočku, najmout právníky atd., nebo jestli jde o menší firmu. Střední nebo menší společnosti se obvykle spoléhají na člověka, kterého sem vyšlou, aby prozkoumal, co by se tady dalo dělat. My z komory Kanaďanům často radíme: Když jedete třeba na veletrh do Düsseldorfu, do Vídně apod., udělejte si na dva dny výlet do Česka. My vás pak navedeme směrem, který může být zajímavý pro váš byznys. Oni tak často učiní a přijedou do Prahy, ze které bývají nadšení. Problém někdy nastává ve chvíli, kdy se dostanou do prostředí menších českých firem. A ještě větší problémy přicházejí, když vyjedou mimo Prahu. I tady se setkávají s českými partnery, kteří by pro ně mohli být zajímaví, ale občas narazí na jazykovou bariéru a také na neochotu českého výrobce předat dostatek adekvátně zpracovaných informací o své produkci. Nic z toho není samozřejmě obecné pravidlo, spíše jde o jednotlivé poznatky. Kanaďané se vrátí a řeknou jen: Nic nevezeme, nedomluvili jsme se – a teď nemluvím samozřejmě jen o znalosti angličtiny. Někteří naši podnikatelé si neuvědomují, že je třeba zahraničnímu zájemci vyjít trochu vstříc, jinak si může nakonec vybrat partnera třeba z Německa, Francie, Polska… Kanaďan, který přijede do Evropy dělat byznys, ho bude dělat s tím subjektem, se kterým se mu jednalo nejlépe a je mu jedno, z jaké země ta firma je – pro něj je to prostě firma z Evropy.


Jak vaše komora vlastně funguje? Jste primárně orientováni spíš na kanadské podnikatele přijíždějící sem nebo pomáháte i těm českým v Kanadě?

Dnes je komora hlavně networkingovou platformou, na které se lidé potkávají a vyměňují si užitečné informace. Pomáháme jak kanadským podnikatelům tady, tak českým v Kanadě. Zaměření komory ale prodělalo určitý vývoj. V této souvislosti je třeba zmínit slavného Čechokanaďana Otto Jelínka, úspěšného sportovce a manažera a později i výraznou osobnost kanadské politické scény. Po roce 1990 se objevil v Československu, kde působil ve vysokých manažerských pozicích různých nadnárodních firem a nakonec se v roce 2013 stal kanadským velvyslancem v Česku. A protože je pan Jelínek otevřený a společenský člověk, začal se brzy po svém příchodu do Prahy potkávat s Kanaďany a vracejícími se Čechokanaďany, kteří se v Česku usadili. Vytvořila se tak skupina lidí, která se pravidelně setkávala a z ní pak v červnu 1997 oficiálně vznikla Kanadská obchodní komora v ČR, jejímž prezidentem se stal právě Otto Jelínek. Komora si stanovila za cíl pomáhat rozvoji česko-kanadských vztahů, především pak Kanaďanům, kteří se rozhodli žít nebo podnikat v Česku. 

Když loni v říjnu začala platit CETA, kanadská ambasáda věnovala hodně úsilí propagaci této smlouvy. To samozřejmě znamenalo publicitu i pro naši komoru, takže se na nás začali obracet i čeští podnikatelé. Proto jsme se rozhodli, že začneme poskytovat poradenství i opačným směrem, tedy českých firmám, které chtějí do Kanady. V první řadě jim nabídneme, aby se staly členy komory, a pak můžeme začít s výměnou informací, kontaktů, s nasměrováním na lidi a na subjekty v Kanadě, které by mohla jejich nabídka zajímat. K tomu chci podotknout, že jsme nezisková organizace, a proto náklady, které souvisejí například s organizováním prezentace firmy potenciálním partnerům, platí prezentující strana. Komora je tu od toho, aby poskytovala kontakty, informace, ukázala směr, nemůže ale nést finanční náklady spojené s prezentacemi jednotlivých firem. 

Ovšem abyste mohli pomoct českým exportérům nebo investorům, kteří se zajímají o Kanadu, nutně musíte mít i partnery přímo v Kanadě, že?

Samozřejmě, jejich seznam máme na našich webových stránkách www.gocanada.cz. Skvělým partnerem je v tomto ohledu české velvyslanectví v Ottawě, jehož zaměstnanci jsou opravdu velmi aktivní a vstřícní. Pak jsou tu kanceláře agentur CzechTrade v Calgary a CzechInvest v Torontu. V jednotlivých kanadských provinciích působí také sedm českých honorárních konzulů, kteří spadají pod Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Ti všichni mají své specifické možnosti, jak a kam nasměrovat české subjekty, které se zajímají o byznys v Kanadě nebo s Kanadou. 

Dál jsou tady i naše osobní kontakty. Řada členů komory jsou totiž dceřinými společnostmi kanadských firem, takže případné zájemce z řad českých podnikatelů můžeme nasměrovat na tyto firmy přímo v Kanadě. Vždy nám jde o to, abychom zájemci našli kontakty, které maximálně odpovídají jeho záměru. Pochopitelně to neznamená, že se byznys jistě povede, to už je pak na jednáních konkrétních subjektů, které jsme propojili.

Kolik má dnes komora členů?

Kolem 120. A kromě toho máme asi 1300 takzvaných přátel. Jsou zvaní na naše akce, jen na rozdíl od členů musejí zaplatit nečlenské vstupné, které je pochopitelně vyšší. Členové komory mají veškerý servis, který komora poskytuje, přátelé nikoli. 

Co je nejnáročnější agendou komory?

Jednoznačně pořádání akcí. Tou nejdůležitější a nejprestižnější jsou pracovní snídaně, tedy Business Breakfasts, kam zveme politiky, osobnosti veřejného života, manažery firem, podnikatele... Když se podíváte na seznam spíkrů, jsou to samá zajímavá a významná jména. Zajistit tyto osobnosti je složité, ale nám se to daří. Naše snídaně se nesou v přátelském duchu. Nejde o žádné akademické přednášky, ale o osobní náhled hlavního hosta na byznys a na život. Díky jeho osobnímu příběhu se často dozvíte o byznysu mnohem víc, než kdyby prezentoval nějaké teoretické úvahy a grafy.

Naši členové mají velmi rádi také naše tři velké společenské akce. Jde o oslavu státního svátku Kanady, Canada Day, který pravidelně organizujeme v červnu ve formě rodinné akce, dále rodinná večeře ke Dnu díkůvzdání první víkend v říjnu a vánoční party v prosinci – letos v pražském Hotelu Four Seasons, který mimochodem také vlastní Kanaďané. 

Občas zveme naše členy a přátele na neformální setkání u skleničky, říkáme tomu business mixer. Jde o akce, kam nejčastěji zavítají noví lidé z nejrůznějších firem a institucí, aby se porozhlédli a zjistili, jestli by pro ně spolupráce s komorou mohla být nějak přínosná. 

Na seznamu našich aktivit jsou i kulturní a sportovní události a  prezentační semináře našich členů. 

Který konkrétní zajímavý projekt se rodí s podporou vaší komory?

Jde například o představení unikátní, k životnímu prostředí velmi šetrné kanadské technologie na recyklaci odpadů, což je nyní velké téma mezi starosty měst, představiteli krajů a podobně. Všichni teď totiž řeší, co s odpadem po roce 2024, kdy začne platit zákaz skládkování odpadu. Naše komora firmě, která tuto technologii vlastní, poskytla zázemí a servis – pomáháme jim s prezentacemi, organizováním setkání se zástupci místních a krajských samospráv a tak dále. Zatím není samozřejmě nic podepsáno, je příliš brzy, ale na tomto případě je dobře vidět, jak komora funguje a co všechno může pro své členy a partnery udělat, pokud jsou aktivní a o naši spolupráci stojí.


CV 

Ing. Jiří Krejča

* Podnikatel a prezident Kanadské obchodní komory v ČR.

* Vzdělání: Vystudoval zahraniční obchod Vysoké školy ekonomické v Praze.

* Kariéra: Začínal ve Strojexportu a během čtyřletého pobytu na „horkém trhu“ Středního východu získal bohaté zkušenosti, pak působil v nejvyšších manažerských pozicích v české pobočce mezinárodních společností Thomas Cook (cestovní ruch) a Travelex (finanční služby), následně vedl české zastoupení největší bezpečnostní agentury na světě G4S. Dnes vlastní konzultantskou firmu zaměřenou na restrukturalizaci firem, optimalizaci procesů řízení, obchodní strategie apod.

* Rodina: Je ženatý, má dceru a čtyři syny.

* Koníčky: Cestování a sportování s rodinou a kamarády, degustace vín, mnohaletá podpora florbalového klubu AC Sparta Praha – je čtvrtým rokem čestným prezidentem letos zatím nejúspěšnějšího týmu florbalové Superligy.

* Osobní životní filozofie ve třech bodech: 1. Základem všeho jsou lidé a jejich vztahy. 2. Předpokladem úspěchu je otevřená komunikace a pracovitost. Byznys nemá nožičky, takže za námi sám nepřijde. 3. Když se chce, všechno jde!


Co je CETA?

Jde o komplexní hospodářskou a obchodní dohodu o volném obchodu mezi EU a jejími členskými státy a Kanadou. Jejím hlavním cílem je posílit vzájemné obchodní vazby a nabídnout evropským podnikům lepší obchodní příležitosti v Kanadě. Platí od 21. září 2017. Znění smlouvy a její srozumitelné vysvětlení najdete například na www.businessinfo.cz.


Kontakty 

Kanadská obchodní komora v ČR

Adresa:

Národní 1009/3 

110 00 Praha 1 

Česká republika

Telefon: +420 777 400 900

Web: www.gocanada.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků