Rozhovory

Ibtisam Saleh Al Khayyal: Chceme lepší Blízký východ

Publikováno: 24. 11. 2020
Autor: Lubor Winter
Foto: Foto / Photo Pavel Gwužď
logo Sdílet článek

Pro Spojené arabské emiráty a potažmo i pro neklidný blízkovýchodní region byl letošní rok plný přelomových událostí. Co konkrétně přinesl, to jsme probrali s Ibtisam Saleh Al Khayyal, chargé d’affaires Spojených arabských emirátů v Praze.

Letos 15. září byla v Bílém domě podepsána historická mírová dohoda mezi SAE a Izraelem. Co to znamená pro Emiráty? A co to znamená pro celou oblast Blízkého východu?

Věříme, že uzavření míru a navázání standardních diplomatických vztahů s Izraelem bude přínosem nejen pro naše dvě země, ale také pro celý region a celý svět. Naším cílem je mírumilovnější, tolerantnější a prosperující Blízký východ. Je třeba konečně rozseknout bludný kruh násilí a utrpení a také vytvořit nezávislý palestinský stát. Nejvlivnější země regionu mají prostředky, jak toho dosáhnout, a my si myslíme, že tato dohoda je významným krokem ke splnění všech uvedených cílů. Musíme změnit optiku, jak se na naše problémy díváme, což nám umožní nasměrovat Blízký východ k lepší budoucnosti. Je třeba pracovat na širším regionálním dialogu a uvolňování napětí. Jsme také přesvědčeni, že dohoda je prvním významným krokem k vyšší prosperitě oblasti. Region Blízkého východu dnes čelí vážným hospodářským, politickým a environmentálním výzvám, které vyžadují úzkou spolupráci a koordinaci všech zemí v oblasti. Pokud zůstaneme rozdělení, budeme za ostatním světem zaostávat jak z hlediska produktivity, tak pokud jde o rozvoj technologií.


Většina světového společenství tuto dohodu nadšeně přivítala. Objevily se ale země, kde vzbudila negativní reakce – Palestina, Turecko, Írán… Ty SAE vytýkají, že rezignovaly na jednotný postup muslimských zemí v otázce uznání Palestiny jako samostatného státu. Jak to vidíte vy?

Rozhodnutí podepsat mírovou smlouvu a navázat diplomatické vztahy s Izraelem je nezadatelným právem SAE. Každý nezávislý stát může navázat diplomatické styky s kterýmkoli jiným nezávislým státem. Tento krok navíc nebyl jen počinem jednostranným ani dvoustranným, ale multilaterálním, protože se dotýká i USA a dalších zemí. Jsme přesvědčeni, že užší spolupráce blízkovýchodních zemí povede ke snížení celkového napětí a eliminaci situací, které mohou vyústit v otevřený konflikt. Mírová dohoda s Izraelem je zcela v souladu s širším zájmem SAE i ostatních zemí regionu. Věříme, že těsnější a otevřenější propojení s Izraelem a USA nám umožní efektivněji řešit problémy našeho regionu.


Myslíte, že obdobné mírové smlouvy podepíšou s Izraelem v dohledné době také další státy Blízkého východu?

Kromě Spojených arabských emirátů podepsal před nedávnem mírovou smlouvu s Izraelem také Bahrajn. V každém případě doufáme, že kroky SAE a Bahrajnu povzbudí i ostatní země regionu, aby zvážily širokou škálu výhod, které normalizace vztahů s Izraelem přináší.


Letos na začátku srpna byl spuštěn první reaktor v jaderné elektrárně Barakah, která se tak stala vůbec první jadernou elektrárnou v arabském světě. Proč vaše země, která patří k největším světovým producentům ropy, buduje jadernou elektrárnu? Předpokládám, že hlavním důvodem je ekologie…

Spuštění jaderné elektrárny Barakah je pro rozvoj SAE významným krokem. A máte pravdu, hlavním důvodem je ekologie. Barakah v blízké budoucnosti uspokojí 25 % naší energetické poptávky, což nám umožní snížit emise uhlíku o 21 milionů tun ročně.

Svět momentálně čelí pandemii covidu-19, v Česku je to velmi palčivý problém. Jaká je epidemiologická situace v SAE? Kolik je nakažených, respektive kolik lidí zemřelo a kolik se uzdravilo?

Přestože naše velká města jsou významnými uzly osobní i nákladní dopravy, Emiráty jsou z hlediska epidemie covidu-19 jedním z nejbezpečnějších míst na světě. Ke 3. říjnu 2020 bylo v zemi provedeno více než 10 milionů testů, což nás v přepočtu na počet obyvatel řadí mezi nejlepší země na světě. Ke stejnému dni bylo v SAE diagnostikováno přibližně 99 000 případů, 88 000 lidí se už uzdravilo. Zemřelo u nás 426 lidí, což vztaženo k celkovému počtu obyvatel naší země představuje vůbec nejméně na světě.


Jaká je prognóza epidemiologického vývoje ve vaší zemi?

Pandemii covidu-19 vnímáme jako jedno z největších rizik současnosti a další postup jejího omezování pečlivě plánujeme s ohledem na aktuální vývoj. V této souvislosti čerpáme také z našich zkušeností s nákazami H1N1 (podtyp chřipky A, poznámka redakce) a MERS (forma koronaviru, poznámka redakce). Spojené arabské emiráty se navíc zavázaly poskytovat stejný přístup k léčbě všem nakaženým a podpořit nejohroženější skupiny lidí. To se vztahuje i na všechny návštěvníky země, kteří mohou plně využít jak možnosti testování, tak služeb našich zdravotnických zařízení. Náš systém zdravotní péče má obrovskou kapacitu – postavili jsme několik velkých polních nemocnic, které ale zatím naštěstí nebylo třeba využít. Nechceme nic riskovat, pro nás neexistuje kompromis mezi zdravím a ekonomikou. Zdraví je ve všech ohledech na prvním místě. Pokud jde o otevírání našich hranic, jsme velmi opatrní. Každý, kdo k nám přijíždí, ať jde o našeho občana nebo o cizince, musí podstoupit test.


Která ekonomická odvětví vaší země jsou postižena nejvíce?

Současná globální ekonomická krize přirozeně ovlivňuje i ekonomiku SAE, a to všechny její oblasti, ale vláda pracuje na minimalizaci dopadů pandemie covidu-19. Například centrální banka Spojených arabských emirátů spustila komplexní program ekonomické podpory ve výši 27 miliard amerických dolarů pro retailové a korporátní zákazníky. Dále – vláda emirátu Abú Dhabí připravila 816 milionů dolarů na podporu malých a středních podniků. Obdobně také vláda emirátu Dubaj začala rozdělovat fond 408 milionů dolarů, a to s cílem snížit negativní dopady současné globální ekonomické situace.


A co cestovní ruch? Emiráty se během posledních let staly oblíbeným cílem turistů ze všech koutů světa. Jaká existují v souvislosti s covidem-19 omezení pro turisty, kteří by rádi navštívili vaši zemi?

Letiště v Dubaji znovu přivítalo turisty 7. července, přesto je ale třeba počítat s tím, že v celé zemi platí přísná opatření proti šíření koronaviru. V současné době se musí každý návštěvník, který přiletí do Spojených arabských emirátů, prokázat negativním PCR testem, jenž nesmí být starší než 96 hodin. Na letišti se navíc pohybují hlídky, které mohou kohokoli z přijíždějících vyzvat, aby se na místě podrobil testování. No a samozřejmě i u nás je třeba na veřejnosti nosit roušky a dodržovat dvoumetrové rozestupy.


Pandemii nelze překonat bez mezinárodní spolupráce. Kde a jak SAE v této souvislosti pomohly?

Emiráty jsou od začátku pandemie covidu-19 lídrem v globální humanitární práci související s bojem proti koronaviru. Jsme jedním z nejaktivnějších poskytovatelů zahraniční humanitární pomoci, vlastně jsme v pozici největšího donátora humanitární pomoci související s pandemií covidu-19. Pomáhali jsme v Číně, Itálii, Velké Británii, Íránu, Rusku, Pákistánu, Afghánistánu, Jemenu a mnoha dalších zemích. Abychom ještě zvýšili účinnost a dosah naší pomoci, uzavřely Spojené arabské emiráty partnerství s řadou mezinárodních organizací. Z největšího humanitárního hubu světa, který se nachází v Mezinárodním humanitárním táboře v Dubaji, se řídí a koordinuje mezinárodní pomoc související s pandemií covidu-19, přičemž jím prochází asi 80 % dodávek obstaraných Světovou zdravotnickou organizací. Na pomoc vysíláme také letadla, a to v rámci iniciativy Homeland of Humanity. Díky ní SAE na jaře evakuovalo 215 lidí různých národností z čínské provincie Chu-pej do humanitárního centra v Abú Dhabí. Evakuovaným lidem tu byla před návratem do domovských zemí poskytnuta nezbytná lékařská péče. Dále bych zmínila také mezinárodní letecký humanitární most pro země nejvíce postižené pandemií koronaviru, který Emiráty realizovaly společně se Světovým potravinovým programem OSN. No a velký humanitární význam měla i květnová globální sbírková konference, kterou pořádali představitelé evropských zemní a které se Emiráty také účastnily. Cílem bylo shromáždit 9 miliard dolarů na výzkum, výrobu a distribuci vakcíny proti covidu-19.


Vyvíjí SAE svou vlastní vakcínu, nebo v tomto ohledu vsadily na kooperaci s jinými zeměmi?

Tisíce dobrovolníků ve Spojených arabských emirátech se zúčastnily klinické studie, ve které svůj lék proti koronaviru testovala čínská farmaceutická společnost Sinopharm. SAE nakonec udělily předběžný souhlas pro použití této vakcíny šest týdnů poté, co se začala testovat na lidech. Vakcínu využila kromě jiných také řada vládních úředníků včetně ministra zdravotnictví.CV BOX

Ibtisam Saleh Al Khayyal je chargé d’affaires Velvyslanectví Spojených arabských emirátů v Praze.

Dosáhla bakalářského titulu v oboru Politika a společenské vědy, UAE University, Al Ain.

V letech 2002 až 2008 pracovala v bankovním sektoru. Poté působila na Ministerstvu zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce SAE. Od roku 2013 pracovala na Konzulátu SAE v kanadské Ottavě.

#Od roku 2016 je na Velvyslanectví SAE v Praze, začínala zde jako vedoucí ekonomického, politického a PR oddělení.

#Ovládá arabštinu a angličtinu.BOX

Sázka na jádro

SAE se letos v srpnu staly první zemí arabského světa, která zahájila mírovou výrobu jaderné energie. Emirates Nuclear Energy Corporation oznámila, že její dceřiná společnost Nawah Energy Company ve spolupráci s Abu Dhabi Transmission and Despatch Company (dceřiná společnost Abu Dhabi National Energy Company) úspěšně připojila první blok jaderné elektrárny Barakah do rozvodné sítě SAE a začala dodávat své první megawatty čisté elektřiny. Vládním cílem je provozovat v elektrárně Barakah, která se nachází v západní části země na pobřeží Perského zálivu, celkem čtyři jaderné bloky, které budou poskytovat až čtvrtinu celkové státní spotřeby elektřiny bezpečným, spolehlivým a bezemisním způsobem. Společnost ENEC současně oznámila dokončení výstavby druhého bloku, který se nyní připravuje k zahájení provozu. Výstavba třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny je aktuálně v závěrečné fázi. Třetí blok je dokončen z 93 % a čtvrtý z 86 %. Výstavba byla zahájena v roce 2011, hlavním dodavatelem je společnost Korea Electric Power Corporation.Ibtisam Saleh Al Khayyal: We Want a Better Middle East


This year has been full of groundbreaking events for the United Arab Emirates and, consequently, for the troubled Middle East region. What it’s specifically brought, we discussed with Ibtisam Saleh Al Khayyal, Chargé d'Affaires UAE in Prague.


On 15th September, a historic peace agreement was signed at the White House between the United Arab Emirates and Israel. What does this mean for the United Arab Emirates? And what does this mean for the entire Middle East region?

We believe that establishing relations with Israel will benefit not only our two countries, but also the larger region and world. Our ambition is a more peaceful, tolerant, and prosperous Middle East.  We wish to see a two-state solution for the Palestinian people and a substantial reduction to long-term cycles of violence and suffering.  The region’s powers have the means to make this happen, and we think this agreement is a major step towards all of these aims. It is time for new approaches and new thinking to set a new and better path for the region.  We must work together to expand the “Community of Peaceful Co-existence” through broader regional dialogue, de-escalation, and engagement. We hope this accord is the first significant step towards an era of security and prosperity. The region is currently experiencing serious economic, political and environmental challenges, all of which require a great degree of cooperation and coordination. We cannot hope to manage, let alone prosper, if we are divided and lagging in terms of productivity and technology.


The majority of global communities welcomed this agreement enthusiastically. However, there are countries where this agreement elicited negative reactions e.g. Palestine, Turkey and Iran. These countries accuse the United Arab Emirates of giving up on finding a unified common approach of Muslim countries in recognizing Palestine as an independent state. What is your view on this?

The decision to establish diplomatic relations with Israel is a sovereign national right of the UAE, as it is for all countries of the world, and the UAE refuses any intervention in its internal affairs. Moreover, our calculations are not unilateral or bilateral; they are multilateral. If the broader regional system is working and overall tensions are reduced, there will be fewer chances for the kinds of miscalculations that spark conflicts and wars. The peace accord is entirely consistent with the UAE’s broader focus on de-escalation and confidence-building through meaningful negotiations and political processes. This has been our stance with respect to regional conflicts, from Libya to Yemen. We believe that aligning more closely and openly with Israel and the US allows us greater ability to contribute to regional solutions.


Do you believe that similar peace agreements will be signed by other countries in the Middle East with Israel in the near future?

Besides the UAE, Bahrain has also recently settled relations with Israel, and we strongly believe that each country has its own national considerations in taking the decision to establish relations with Israel. We hope that the peace accord will encourage others in the region to consider the wide range of regional benefits that establishing relations with Israel would bring.


At the beginning of August this year, operations were launched in the 1st reactor in the Barakah nuclear power plant, which is the first nuclear power plant in the Arab world. Why is your country, one of the largest petroleum producers in the world, building a nuclear power plant? I assume that one of the main reasons is the environment...

The activation of the Barakah Nuclear Plant is a major step forward for the UAE and its development. The peaceful pursuit of nuclear energy will help our country meet 25% of its energy demand and reduce global carbon emissions by 21 million tons annually.


The world is currently dealing with the burning issue of COVID19 pandemic. What is the epidemiological situation in the UAE? How many people are infected and how many have died? And how many people have recovered?

The UAE is one of the safest places in the world for COVID-19. Despite being a leading travel hub with major global cities, we have had one of the lowest death rates in the world, and we have managed to suppress the virus to a low plateau throughout. As of 3rd October, more than 10 million tests have been conducted in the country. The UAE is among the top countries in the world in terms of the number of tests conducted per capita. To date, approximately 99,000 cases have been identified, with over 88,000 recoveries. The number of deaths has reached 426, representing of the lowest case fatality rates worldwide.


What is the prognosis for the epidemiological development in the UAE?

The UAE has long identified a pandemic as one of the highest external risks it may face and has been regularly updating its pandemic planning over the past decade, particularly after the experience of H1N1 and MERS. Moreover, the UAE is committed to providing equal access to treatment to everyone infected with the virus and supporting the most vulnerable communities through this crisis. This will extend to any visitors to the country, who will have full access to our testing regime and health services. We have a huge amount of capacity in our healthcare system, as we've built a number of massive field hospitals, which are now empty. We are still taking no chances – for us there is no trade-off between health security and the economy. We have been very cautious reopening our borders and will continue to be vigilant with anyone coming in, as well as we are with our residents and citizens.


Which economic sectors are the most affected in the UAE?

The current global economic situation is naturally affecting the UAE economy as it is a global economy, but the government is working to minimize the impact of COVID-19. For example, the Central Bank of the UAE launched a USD 27 billion comprehensive Economic Support Scheme for retail and corporate customers affected by COVID-19. Abu Dhabi Executive Council announced an economic stimulus package, which includes allocating USD 816 million to the SME Credit Guarantee Scheme. Dubai Government launched a USD 408 million economic stimulus package, which seeks to enhance liquidity and reduce the impact of the current global economic situation.


And how about tourism? The United Arab Emirates has become a popular tourist destination for tourists from all around the world. What kind of restrictions are there in place for tourists who intend to visit your country with regards to Covid-19?

Dubai started welcoming tourists back on 7th July. This would not have been possible without having strict precautionary measures in place to control the spread of the virus and keep the number of new cases to a minimum. Currently, visitors to the UAE must produce a PCR test that should not be older than 96 hours. Upon arrival, they may be subject to a random PCR test at the airport. In addition to this, face masks must be worn and social distancing must be adhered to.


The pandemic cannot be overcome without international cooperation. Where and how have the United Arab Emirates helped in this area?

Since the start of the COVID-19 pandemic, the UAE has been a leader in global humanitarian efforts to mitigate the virus’ spread. As one of the most active providers of foreign COVID-19 assistance, the UAE has ensured that the geographical scope of its aid is greater than that of any unilateral donor, having provided assistance to countries including China, Italy, the United Kingdom, Iran, Pakistan, Russia, Yemen, and Afghanistan, and more. Additionally, the UAE has partnered with numerous international organizations to boost the effectiveness and reach of its COVID-19 assistance. The world’s largest humanitarian hub at Dubai’s International Humanitarian City is driving the COVID-19 response, with around 80 percent of World Health Organization-procured supplies transiting through the area. The aid flights also follow the UAE’s Homeland of Humanity Initiative, wherein the UAE evacuated 215 people of different nationalities from China’s Hubei Province to the Emirates Humanitarian City in Abu Dhabi. The individuals, who were evacuated in March received the necessary medical attention prior to their return to their home countries. On 4th May, the UAE, in partnership with the UN World Food Programme (WFP), launched an international air bridge operation to provide a lifeline of essential health and humanitarian supplies to nations grappling with the impact of COVID-19. That day, the UAE also took part in a global pledging conference hosted by European leaders to raise USD 9  billion to discover, produce, and distribute a vaccine for COVID-19.


Are the United Arab Emirates developing their own vaccine or are they cooperating with other countries in this area?

Thousands of volunteers in the UAE have taken part in a Phase III trial hosted by the Chinese drug maker Sinopharm. The UAE granted emergency approval for use of the coronavirus vaccine six weeks after human trials started. A number of government officials, including the Minister of Health, have received an early-approved version.CV BOX

Ibtisam Saleh Al Khayyal Chargé d'Affaires, Embassy of the United Arab Emirates in Prague.

She has a Bachelor degree in Politics and Social Sciences from UAE University, Al Ain.

From 2002 to 2008 she worked in the banking sector. She then worked at the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the UAE. From 2013, she worked at the UAE Consulate in Ottawa, Canada.

#Since 2016, she has been at the UAE embassy in Prague, where she started as the Head of the Economic, Political and PR Department.

She speaks Arabic and English.BOX

A bet on the core

In August this year, the UAE became the first country in the Arab world to launch peaceful nuclear power generation. Emirates Nuclear Energy Corporation announced that its subsidiary Nawah Energy company, in partnership with Abu Dhabi Transmission and Despatch Company (Abu Dhabi National Energy Company), has successfully connected the first unit of the Barakah nuclear power plant to the UAE grid and began supplying its first megawatts of clean electricity. The government's goal is to operate a total of four nuclear units at the Barakah power plant, located in the western part of the country on the Gulf coast, which will provide up to a quarter of the total state electricity consumption in a safe, reliable and emission-free manner. At the same time, ENEC announced the completion of the construction of the second unit, which is now preparing to start the operation. The construction of the third and fourth units of the nuclear power plant is currently in the final phase. The third block is 93% completed and the fourth is at 86%. The construction began in 2011, with the main contractor being Korea Electric Power Corporation.

Mohlo by vás zajímat

Více článků