Vzdělávání

CEVRO chce být univerzitou

Publikováno: 12. 1. 2024
Autor: Redakce
Foto: CEVRO
logo Sdílet článek

Při příležitosti zahájení 18. akademického roku uzavřely Vysoká škola CEVRO a Nadace C-EDUCA Smlouvu o spolupráci a podpoře. Její podstatou je transformace Vysoké školy CEVRO na vysokou školu univerzitního typu – CEVRO University.

Cílem je vytvořit – z pohledu počtu studentů – programově malou, avšak výběrovou vzdělávací instituci se silným vědecko-výzkumným potenciálem a intenzivní mezinárodní spoluprací v podobě společných studijních programů s univerzitami v zahraničí. Spolupráce umožní rozvoj již existujících bakalářských i magisterských studijních programů v oblasti politologie, mezinárodních vztahů, veřejného a soukromého práva, ekonomie a bezpečnosti a jejich rozšíření o nové, včetně doktorských studií.

Osobnosti a programy
Dojde také k rozsáhlému posílení akademického sboru o další významné osobnosti z řad respektovaných akademiků i odborníků z praxe, a to jak z veřejného, tak i soukromého sektoru, zvýšení kvality existujících i rozvoji nových akreditovaných studijních programů, posílení v oblasti vědy a výzkumu. Součástí dohody je rovněž záměr vytvoření stipendijních programů, které umožní odstranit potenciální sociální bariéru pro nadané a motivované studenty při studiu na soukromé vysoké škole. Spolupráce se strategickým partnerem rovněž zajistí výuku ve vlastních, nově rekonstruovaných prostorách Vysoké školy CEVRO v komplexu historických budov v centru Prahy.

Významný počin
„Svým zaměřením, obsahem a rozsahem představuje dohoda mezi Vysokou školou CEVRO a Nadací C-EDUCA jeden z nejvýznamnějších filantropických počinů v oblasti vzdělávání v novodobé historii České republiky. V osobách zakladatelů Nadace C-EDUCA získává vysoká škola nejen nové členy své Čestné rady, ale zejména významné osobnosti, jejichž odborné a podnikatelské zkušenosti využije při tvorbě a naplňování svého Strategického plánu rozvoje,“ říká Ivan Langer, zakladatel Vysoké školy CEVRO a předseda Správní rady VŠ CEVRO. Doplňuje ho Pavel Tykač, zakladatel Nadace C-EDUCA a člen Čestné rady VŠ CEVRO: „Podpoře vzdělávání se věnuji již nějakou dobu a z tohoto projektu jsem nadšen. Jsem rád, že mohu přispět k vytvoření univerzity, která vede své studenty ke kritickému myšlení a která se otevřeně hlásí k hodnotám, které jsou i mně velmi blízké: svoboda, vláda práva, tržní ekonomika a liberální demokracie. Vzhledem k historii CEVRO a jeho potenciálu dalšího růstu jsme společně s Reném Holečkem založili Nadaci C-EDUCA, která bude partnerem Vysoké školy CEVRO při naplnění její ambice stát se univerzitou. Tento komplexní proces potrvá několik let a celkové náklady mohou vystoupat až k jedné miliardě korun.“

O ŠKOLE
Vysoká škola CEVRO je soukromou vysokou školou se sídlem v Praze. Poskytuje vysokoškolské vzdělání v šesti bakalářských a šesti magisterských studijních programech a v devíti navazujících postgraduálních programech MPA, LL.M., MBA a P.G.D.J., v nichž aktuálně studuje více než 800 studentů a studentek. Od jejího založení v září 2006 úspěšně ukončilo některý z programů více než 2600 absolventů a absolventek. Škola byla založena jako neziskový subjekt, nejprve jako obecně prospěšná společnost, po přijetí nového občanského zákoníku proběhla její transformace na zapsaný ústav. Její nezisková a veřejně prospěšná podstata tak zůstala, zůstává a zůstane i nadále zachována. Po svém založení používala název Vysoká škola CEVRO Institut, který se od letošního nového akademického roku změnil na Vysoká škola CEVRO.

Zahájení slavnostního večera k 18. narozeninám VŠ CEVRO obstarali zakladatel a předseda Správní rady školy Ivan Langer, členka Správní rady Nadace C-EDUCA Barbora Holečková a zakladatel Nadace C-EDUCA a člen Čestné rady VŠ CEVRO Pavel Tykač

Pavel Tykač, zakladatel Nadace C-EDUCA a člen Čestné rady VŠ CEVRO

Ivan Langer, zakladatel Vysoké školy CEVRO a předseda její Správní rady

Mohlo by vás zajímat

Více článků