Technologie

BiQ Group - Komplexní dodavatel IT služeb

Publikováno: 6. 7. 2023
Autor: Lucie Burdová
Foto: Shutterstock.com a BiQ
logo Sdílet článek

Původním plánem byl růst na 100 lidí a obrat 100 milionů korun. Šest let od založení tvoří tým 460 lidí a roční obrat je přes půl miliardy. Řeč je o skupině BiQ Group. A proč právě tento název? Jednoduchá odpověď – má ukazovat nejen na velikost skupiny na poli IT služeb, ale i na její ambice a v neposlední řadě komplexnost.

Působí široce rozkročená od softwarového vývoje přes platformy SAP, Atlassian a Kentico Xperience až po e-commerce a marketing. „Co do šíře kompetencí, máme v oblasti Česka a Slovenska jen málo konkurence. Některé IT firmy se nám snažily nebo snaží vyrovnat, třeba v rozšíření o SAP, ale tak komplexní kompetence jako BiQ Group má málokterá,“ vysvětluje Marcel Červený, šéf BiQ Group.

Postupný rozvoj
Technologická skupina vznikala postupně. Na úplném počátku byly tehdejší IT firmy Marcela Červeného a Lukáše Nováka, jejichž konsolidací v roce 2017 vznikla společnost BOOTIQ. K oběma spoluzakladatelům působícím v Česku se ještě přidal Boris Zovčák na Slovensku, v obou zemích tak firma působila od svého počátku. A od počátku si kladla za cíl vyvíjet a dodávat komplexní digitální řešení. Kromě softwarového vývoje a řešení pro e-commerce či digitálního marketingu nasazuje velké platformy, jakými jsou např. SAP, Atlassian či Kentico. Mezi stálé klienty patří společnosti jako Benzina, Unipetrol, Kofola, Škoda Auto, Konica Minolta, Sazka, Univerzita Tomáše Bati a mnoho dalších. Z původního záměru pojmenovat nově vznikající společnost IT Boutique sešlo, ale u „butiku,“ symbolizujícího kvalitní řemeslnou výrobu či výrobu na zakázku zůstalo. Mezi návrhy názvu a loga, které si spoluzakladatelé nechali připravit, bylo mj. i logo zobrazující garáž amerického typu, doplněné svisle zalomeným názvem BOOTIQ. Vyobrazení plně korespondovalo s preferovaným „garážovým“ stylem vývojářské firmy, kterému zůstala, dnes již jako dceřiná společnost, věrná.

Vznik BiQ
Název BOOTIQ zvítězil pro svou nevšednost, zároveň s ním vznikly další alternativy a zkratky, mezi nimi i BiQ. Tato značka se dočkala svého využití v roce 2018, kdy oficiálně vznikla společnost BiQ Group. První akvizice byly realizovány ještě pod hlavičkou BOOTIQ (Consulting Company Novasoft, EEA, Blueberry a Bluesoft), k aktivování značky BiQ Group došlo v roce 2021 – byla zažitá a dávalo smysl využít ji jako pomyslnou střechu pro celou skupinu. „Na klasickou vývojářskou firmu jsme vytvořili poměrně vyzývavý brand a k tomu rozšířili aktivity o SAP, Atlassian, digitální marketing či platformu Kentico,“ komentuje Marcel Červený a doplňuje: „Díky této a následně dalším akvizicím jsme vytvořili ne číselně nebo majetkově, ale zejména kompetenčně velmi originální firmu.“ V roce 2022 pak proběhla další úspěšná akvizice s vývojáři webů a e-shopů společnosti PUXdesign. Díky těmto aktivitám skupina rostla, rozšiřovala své kompetence a dnes je mj. stříbrným partnerem SAP, platinovým partnerem Atlassian nebo zlatým partnerem Kentico. Kromě toho poskytuje také služby Microsoft a AWS. Právě šíře kompetencí je to, co ji odlišuje od konkurence a dělá ji svým způsobem unikátní.

Co (ne)přinesl covid
Covidovou epidemii, která přišla přesně v době dokončení první akvizice, rozděluje z hlediska vlivu na chod firmy Marcel Červený do tří období. První bylo spojeno se stresem – nevědělo se, co covid vlastně je a jaký bude mít dopad na lidi a jejich zdraví, což se odrazilo i ve výkonnosti. Druhé období bylo ve znamení nejistoty managementu, zda vláda vypne, nebo nevypne ekonomiku. Třetí pak přineslo projekty typu trasování nemocných, na kterém se dobrovolně a bezplatně podíleli i lidé z BiQ Group. Následovalo období digitální transformace firem, spojené s velkým množstvím zakázek pro obor IT. „Místo obávané ztráty byznysu jsme s kolegy najednou řešili situaci, kdy jsme měli hodně zakázek, ale naopak nedostatek lidí. Ještě rok po covidu jsme bojovali o nové pracovníky, o které byl tehdy na trhu práce enormní zájem. Zakázky jsme museli i odmítat, což bylo pro mě coby obchodníka složité,“ vzpomíná dnes už s úsměvem. Mnoho oborů bojuje s nedostatkem pracovních sil či s jejich kvalitou i v současné době. Nikoliv ale IT. Marcel Červený vidí problém jinde než v nedostatečné připravenosti absolventů, opouštějících vysokoškolské obory zaměřené na tuto oblast. „V postcovidovém období celá řada firem kapacitně nezvládala vyřizovat zakázky, což se bohužel promítlo i do jejich přístupu k juniorním pracovníkům – často neměl nikdo čas se jim věnovat a dále je rozvíjet. I odtud může pramenit představa o nižší kvalitě jimi odvedené práce. A jak k juniorům přistupujeme my? Jedna věc je talent, druhá osobnostní rysy. Když tým vidí, že z člověka bude dobrý parťák, na kterého je spolehnutí, rádi mu pomohou s dovzděláním se v technické části. Když je někdo velmi nadějný junior a šikovný technik, ale nezapadne do týmu, ve firmě se neudrží.“

Firemní kultura a synergie
Skupina dnes působí v několika pobočkách napříč různými regiony po celé České a Slovenské republice. Ruku v ruce s růstem se během posledních let rozběhly i změny uvnitř skupiny. Například v procesu řízení bylo zavedeno vykazování, reporting, vznikaly nové pozice typu projektový manažer a řada dalších. I přes nutnou systematizaci ale BiQ Group zůstává u svého specifického přístupu, vzdáleného korporátnímu vedení. BOOTIQ si zachovává svou garážovost a – stejně jako ostatní „dceřinky“ – si tak drží vlastní identitu a kulturu. Mezi jednotlivými společnostmi ve skupině ovšem zároveň funguje synergická spolupráce, i proto je dnes pozice BiQ Group svou komplexností unikátní a stává se z ní hlavní garant a partner vůči klientům. V rámci dceřiných společností a na úrovni týmů dominuje práce z domova, která v IT oboru funguje poměrně dlouho, tudíž ji nebylo třeba z hlediska infrastruktury nijak zvlášť řešit ani v době covidové. Skupina pracuje mj. s konceptem virtuálních týmů, které jsou poskládány z odborníků z různých koutů republiky, včetně přesahu na Slovensko – jeden člověk z Opavy, druhý z Olomouce, třetí z Prahy, čtvrtý z Popradu v čele s team leaderem z Ústí nad Labem. Členové takového týmu se často neznají osobně, ale pouze z online komunikace. Některé týmy, zejména pro stálé klienty, jsou sestaveny napevno, další kombinují zastoupení jednotlivých odborností, jiné jsou sestavovány ad hoc podle potřeb konkrétního projektu.

Spolupráce s univerzitami
BiQ Group díky akvizici společnosti Consulting Company Novasoft, která implementuje SAP a dlouhodobě poskytuje související podporu na moravských vysokých školách, již několik let úzce spolupracuje se všemi moravskými univerzitami. Nejintenzivněji ale spolupráce ve smyslu vychovávání si svých lidí funguje v Brně, kde kancelář Bluesoft sídlí přímo v budově jedné z fakult Masarykovy univerzity. „Studenti tady začínají jako brigádníci, ze kterých se časem stávají dlouhodobí spolupracovníci, resp. zaměstnanci. Není to ale tak, že bychom měli s univerzitou smlouvu a ona nám studenty dodávala,“ vysvětluje Marcel Červený. Zástupci BiQ Group se také v Česku i na Slovensku věnují přednáškovým aktivitám, zejména na téma bezpečnost, cloudifikace a testing.

Rozšíření za hranice
O šíři kompetencí, díky níž skupina nabízí komplexní end-to-end řešení, už řeč byla. Jejich další rozšiřování v současné době neplánuje, zato prohlubování ve smyslu navýšení počtu seniorních odborníků ano. Růst v podobě nových akvizicí je plánován na příští rok. „V letošním roce jsme se potřebovali zastavit, utřídit myšlenky, zamyslet se nad dalším směřováním skupiny a strategií – kde se budeme chtít dále rozšiřovat, kde naopak zužovat, co s produktovým a kompetenčním portfoliem. Tyto otázky máme de facto vyřešeny a nacházíme se ve fázi námluv, jejichž výsledkem by měla být jedna nebo dvě nové akvizice, které bychom rádi oznámili v roce 2024,“ vysvětluje Marcel Červený. V tříletém výhledu má skupina také za cíl expandovat z Česka a Slovenska na zahraniční trhy. V hledáčku jsou Skandinávie a tzv. země DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Proč právě ty? Kromě toho, že jsou geograficky blízké a z časového hlediska dobře dostupné, jsou také blízké kulturně. Přičemž rozšíření do Skandinávie je podle Marcela Červeného o něco snazší než do zemí DACH. „Když chcete být subdodavatelem v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku a jste tak vlastně v roli dodavatele levnější pracovní síly, nemáte problém a subdodavatelem se můžete stát poměrně snadno. Pokud se ale chcete stát partnerem, musíte složitě prokazovat, že dosahujete určitých profesních kvalit. O něco snazší v rámci DACH je situace v Rakousku, naopak nejstriktnější jsou v tomto ohledu Němci. Ve skandinávských zemích je situace naprosto odlišná. Stačí mít např. lokálního partnera SAP, Kentico apod. a v zásadě máte jako dodavatel dveře otevřené.“

S NÁMI TO DÁTE CELÉ
BiQ Group umí poradit s výběrem i implementací různých řešení od ERP, CMS nebo SAP, e-shopových a webových platforem. Dokáže zanalyzovat stávající systémy a procesy, tok dat a navrhnout taková integrační či cloudová řešení, která zohlední specifické požadavky i platformy, ale hlavně usnadní každodenní fungování firmy. Řešení BiQ Group jsou díky vnitřním synergiím a zkušenostem vývojářů a konzultantů bezpečná a trvale udržitelná. Kromě analytiků, konzultantů, IT architektů, vývojářů (front-end, back-end), designérů a testerů má skupina ve svém týmu i marketingové specialisty, kteří podnikání dokážou posunout marketingově a strategicky. Samozřejmostí jsou grafici a UX/UI experti.

Marcel Červenýreklama

https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz https://www.weedy.cz

Mohlo by vás zajímat

Více článků